Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ - Enoplos

Breaking

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ
Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες κρίσης, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμό «3»:...

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική απόφαση: