Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών - Enoplos

Breaking

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 5, 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, τον Λοχαγό του Νομικού Σώματος Τσιάλτα Αθανάσιο του Βασιλείου (ΑΜ/ΚΣ 750), της προαγωγής του λογιζομένης από 25-10-2017, ημερομηνία που συμπλήρωσε το τυπικό για προαγωγή προσόν, και θέτουμε αυτόν
στην ενιαία επετηρίδα Ταγματαρχών Νομικού Σώματος, μετά την Ταγματάρχη (ΝΟΜ) Κόλτση Παρασκευή του Χρήστου (ΑΜ/ΚΣ 749) και πριν τον Ταγματάρχη (ΝΟΜ) Δαύρη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΚΣ 751).2. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του Ν.3883/2010, τους παρακάτω Λοχαγούς του Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 14-12-2017, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α. Τσούτσουρα Αγαθή του Δημητρίου ΑΜ/ΚΣ 778
β. Καταλιακό Δημήτριο του Ευθυμίου ΑΜ/ΚΣ 753
γ. Στρίκα Χριστίνα του Νικολάου ΑΜ/ΚΣ 754