Διευκρινήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το νέο μισθολόγιο των Στελεχών - Enoplos

Breaking

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Διευκρινήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το νέο μισθολόγιο των Στελεχών


Διευκρινήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το νέο μισθολόγιο των Στελεχών.


1.  Για την αρχική κατάταξη των στελεχών σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) λήφθηκε υπόψη το άθροισμα του χρόνου υπηρεσίας που είχε μέχρι 31 Δεκ 16 με την τρέχουσα ιδιότητά του (μόνιμος, ΕΠΥ-ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κτλ) και του χρόνου που είχε αναγνωρισθεί έως την ίδια ημερομηνία, ως προϋπηρεσία από άλλη απασχόληση. 

2. Ο υπολογισμός της μηνιαίας διαφοράς παλαιού και νέου μισθολογίου, ανατρέχει στην 1 Ιαν 17, όποτε προκύπτουν αναλόγως:

ΠΗΓΗ: http://poes.gr/