ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

“Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων”


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μ ε τ α θ έ τ ο υ μ ε , για πλήρωση κενών θέσεων και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους παρακάτω Δικαστικούς Λειτουργούς του Δικαστικού ΣώματοςΕνόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:


α. Στρατιωτικό Δικαστή Β΄ Μηλιαρά Έλλη του Νικολάου, ΑΜ/ΔΛ 008, από το Στρατοδικείο Αθηνών, στο Ναυτοδικείο Πειραιώς, ως Ανακρίτρια.

β. Στρατιωτικούς Δικαστές Γ΄:

(1) Σοκόλη Μαρία-Ελένη του Παναγιώτη, ΑΜ/ΔΛ 028, από τοΣτρατοδικείο Αθηνών στο Ναυτοδικείο Πειραιώς, ως Δικαστή.

(2) Λάμπρου Μάριο του Δημητρίου, ΑΜ/ΔΛ 037, από την Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιώς, στο Στρατοδικείο Αθηνών, ως Δικαστή, κατόπιν αιτήσεώς του.

2. Τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε , για πλήρωση κενής θέσης και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών την Στρατιωτικό Δικαστή Γ΄ Γεωργιάδη Αθανασία του Ευαγγέλου, ΑΜ/ΔΛ 040, ως Δικαστή στο Στρατοδικείο Αθηνών από το Ναυτοδικείο Πειραιώς, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά της στη ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ ως Συμβούλου κ. ΥΕΘΑ, κατόπιν αιτήσεώς της.

« PREV
NEXT »
Loading...