Συνάντηση με Πρόεδρο ΑΤΕΙ για αναγνώριση Πτυχίου ΤΕΙ σε Στελέχη των ΕΔ - Enoplos

Breaking

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Συνάντηση με Πρόεδρο ΑΤΕΙ για αναγνώριση Πτυχίου ΤΕΙ σε Στελέχη των ΕΔ

        
 Αντιπροσωπία της Ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σπυρίδων Κυριακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα ΕΠΟΠ Επχία(ΠΒ) Σαρρή Αθα-νάσιο συναντήθηκε  με τον Πρόεδρο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κ. Τζιώνα Παναγιώτη στο γραφείο του .        Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης του Προέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. στα προβλήματα που υπάρχουν με στελέχη τα οποία διαθέτουν Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. αλλά δεν αναγνωρίζεται από την υπηρεσία  .
        Ο κ. Τζιώνας ενημέρωσε το Προεδρείο της Ένωσης για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα τον Ν.4009/2011 και δήλωσε ότι θα είναι δίπλα στην Ένωση προκειμένου να διορθωθεί αυτή η αδικία . 

       Η Ένωση ευχαριστεί το Πρόεδρο του Α.Τ.Ε.Ι. για τον χρόνο του και την πολύτιμη βοήθεια του.

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο


                   Ο                                                                                          Ο
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής
     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                  ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)