ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Έκπτωση και Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ) Χρηστάκη Αλέξανδρου του Απόστολου (ΑΜ: ΕΠΟ015567/13 ή ΣΑ: 133/001151/06), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις, του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 51 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 06 ∆εκ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/272/120607/Σ.6125/19 Οκτ 17 ∆γή της ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΠΡΟ. 

« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...