Έναν Επιλοχία και Έξι Λοχίες Επαγγελματίες Οπλίτες έχασε ο Στρατός Ξηράς - Enoplos

Breaking

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Έναν Επιλοχία και Έξι Λοχίες Επαγγελματίες Οπλίτες έχασε ο Στρατός Ξηράς


Απολύσεις  Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς»

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επχία (ΠΖ) Βλασάκη Κων/νου του Αντωνίου,
με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00159009, ΣΑ:10100018098. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2162656232/23-03-18).


 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι H απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.


Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΤΘ) Τσίλα Βάϊου του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01241311, ΣΑ:12100278204. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5783124215/23-03-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
H απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52,του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΔΒ) Μπότα Αλέξιου του Ιωάννη, με
αριθμό Μητρώου ΕΠΟ02121416, ΣΑ: 1044182010. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1065512709/16-02/18).

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΕΠ) Λασκάρογλου Αστέριου του
Εμμανουήλ, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00938011, ΣΑ: 14800024501. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8757662641/27-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν.2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΥΠ) Γεωργιάδη Λάζαρου του Γεωργίου,
με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ0954111, ΣΑ: 13200111004. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:7125741091/21-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΠZ) Φαρμάκη Παναγιώτη του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01742413, ΣΑ: 14800029704. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2910012854/8-2-2018).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΠΒ) Δερμετζόγλου Δημήτριου
του Αναστασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01770213, ΣΑ: 15500184507. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9237713012/05-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι  Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή
του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.