ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

468x60

header-ad

Στρατός Ξηράς: «Αποστρατείες Υπαξιωµατικών ΕΜΘ»


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:


 Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες: 

(1) Τεθωρακισµένων Τουλή Ιωάννη του Χρήστου,ΑΜ:71448, ΑΜΟ:8382, ΣΑ:134/000742/96 που γεννήθηκε το έτος 1975 στις Σέρρες και ο οποίος από την 1 ∆εκ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8477846017/28-02-2018).

 (2) Πεζικού Χατζή Ηλία του Ανδρέα, ΑΜ:71449, ΑΜΟ:8842, ΣΑ:132/000307/93 που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Κιλκίς και ο οποίος από την 06 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσίατου Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1129715127/28-02-2018).
.
 (3) Τεθωρακισµένων Οργιανέλη Ανδρέα τουΘεοδώρου, ΑΜ:71450, ΑΜΟ:9673, ΣΑ:148/000270/96 που γεννήθηκε το έτος1975 στη Βέροια και ο οποίος από την 04 ∆εκ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου απότην ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1898811102/28-02-2018).

 (4) Τεχνίτη Πεζικού Καραβοκυρό Κωνσταντίνο τουΓεωργίου, ΑΜ:71451, ΑΜΟ:10810, ΣΑ:100/003480/95 που γεννήθηκε το έτος1974 στην Αθήνα και ο οποίος από την 18 Οκτ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:6454506481/28-02-2018).

 (5) Πεζικού Αντωνίου Παναγιώτη του Ελευθερίου, ΑΜ:71452, ΑΜΟ:12662, ΣΑ:133/001212/95 που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Έδεσσα και ο οποίος από την 26 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από τηνενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:5891106871/28-02-2018). 


« PREV
NEXT »
Loading...