ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας των Στελεχών

02 Φεβρουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά μεγάλος αριθμός εν ενεργεία στελεχών δεν  έχει προχωρήσει στην έκδοση νέων δελτίων στρατιωτικής ταυτότητας στον νέο κατεχόμενο βαθμό του παρά τις καθοριζόμενες διαταγές από το ΓΕΣ. Το ΓΕΣ, λόγω των ανωτέρω ζήτησε από τις Μονάδες  να ενεργήσουν άμεσα σε έλεγχο και να αποστείλουν μέχρι 26 ΦΕΒ 18 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του προσωπικού τους που δεν κατέχει ενημερωμένο ΔΣΤ προς έκδοση νέου Δελτίου στον φερόμενο  βαθμό του.

Για περισσότερες πληροφορίες τα Στελέχη να επικοινωνήσουν άμεσα με το 1ο ΕΓ της μονάδας τους.Loading...