ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

468x60

header-ad

Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προάγουµε σε Επικελευστή τον Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (ΛΕΒ/ΕΛΑΣ) Μαρετόπουλο ∆ηµήτριο (ΑΓΜ: Ο-05435), µε ηµεροµηνία προαγωγής την 25 Αυγούστου 2017, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα,σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ/τος 445/74 και θέτουµε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Επικελευστών µετά τον Καρακοφωλίτη Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΓΜ: Ο-05149). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουµε σε Κελευστή το ∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) Τακτικό Νικόλαο (ΑΓΜ: Ο-08108), µε ηµεροµηνία προαγωγής την 19 Απριλίου 2017, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε µε το άρθρο 10 του ν. 3036/02 και του άρθρου 36 του ν.δ/τος 445/74 και θέτουµε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Κελευστών µετά τον Σιάγκα Ευάγγελο του Κωνσταντίνου (ΑΓΜ:Ο-08059). 

« PREV
NEXT »
Loading...