ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Αξιωματικών ΣΞ

14 Φεβρουαρίου 2018

Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν. 2439/1996:

1. Σε Υποστράτηγο τον Ταξίαρχο Υλικού Πολέµου Εκτός Οργανικών Θέσεων ∆ελατόλα Νικόλαο του Στεφάνου ΑΜ:43670, ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας στο βαθµό του και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2017-2018 ως «ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του».2. Σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγµατάρχες Εκτός Οργανικών

Θέσεων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας στο βαθµό τους και κρίθηκαν κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2017-2018 ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»:

α. Πεζικού Αναγνωστόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου ΑΜ:42698
β. Μηχανικού Ηλιάδη Σταύρο του Αθανασίου ΑΜ:44162
γ. Μηχανικού Βέργο Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:44537
δ. Ιππικού Τεθωρακισµένων Παναγόπουλο Γεώργιο του Σωτηρίου ΑΜ:44681

3. Σε Αντισυνταγµατάρχη τον Ταγµατάρχη Αρχιτεχνιτών Πεζικού Τζαλαµούρα
Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51007, ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας στο
βαθµό του και κρίθηκε κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2017-2018 ως «ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του» 
Loading...