ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Μοριοδότηση Στελεχών - Δηλώσεις Φρουρών Προτίμησης

13 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ :κ.κ.Α/ΓΕΕΘΑ,Α/ΓΕΣ,Α/ΓΕΝ,Α/ΓΕΑ   Αρ.Πρωτ.188/2018                                                                                                               Αθήνα, 13 Φεβ 2018
ΚΟΙΝ :- κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
- ΠΟΕΣ
- Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις Στελεχών ΕΔ

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483Σ.797 ΥΑ «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» 
Αξιότιμοι κοι Αρχηγοί.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 17 της σχετικής υπουργικής από-φασης προβλέπεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 1 αυτής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού προσωπικού, τις οποίες κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση έως τις 10 Μαρ 2018, ο δε προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεταθέσεων έτους 2018 και μετά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Όπως γνωρίζετε, όλα τα στελέχη των ΕΔ, έχουν ήδη υποβάλλει ηλεκτρονικώς τις ε-πιθυμίες τους για τις φρουρές προτίμησης, συνεκτιμώντας τη μοριοδότηση τους, σύμφωνα με την προηγούμενη υπουργική απόφαση, η οποία πλέον έχει καταργηθεί.

Επειδή με τη νέα υπουργική απόφαση, ανατρέπεται η επετηρίδα μοριοδότησης, με την οποία τα στελέχη είχαν κληθεί να υποβάλλουν τις επιθυμίες τους κι επειδή δεν προβλέπεται σχετική μεταβατική διάταξη στην ως άνω απόφαση, παρακαλούμε, μετά τη γνωστοποίηση της νέας επετηρίδας μοριοδότησης, να υπάρξει η εκ νέου ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων φρουρών προτίμησης, προκειμένου όσα στελέχη επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα επικαιροποιημένη δήλωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.       

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Loading...