ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΦΕΚ)

14 Φεβρουαρίου 2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 401 Β'/09-02-2018 η απόφαση για: «Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ , Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους».Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στο σχετικό ΦΕΚ:


http://staratalogia.blogspot.grLoading...