ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ σε Αστυνομικούς Υποδιευθυντές

02 Φεβρουαρίου 2018

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 30 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, προάγονται στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ' εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:


Loading...