ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Ανακλήσεις Διαταγμάτων Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

1. Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιείται, το από 03-01-2018 ΠΔ «Ανάκληση Διατάγματος, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατεία Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ΄ 5/11-01-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ. 1382242/05-01-2018 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ...Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο: