ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Αποστρατείες ΕΜΘ Αρχιλοχιών & Επιλοχιών


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης: 

α. Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες:
 (1) Εφοδιασµού - Μεταφορών Μπούτλα ∆ηµήτριο του Γεωργίου, ΑΜ:71420, ΑΜΟ:8605, ΣΑ:121/000034/93 που γεννήθηκε το έτος1972 στη Λάρισα και ο οποίος από την 15 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:4461109357/12-12-2017)
 (2) Πεζικού Φωτόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου,ΑΜ:71421, ΑΜΟ:9020, ΣΑ:105/001856/99 που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Πάτρα και ο οποίος από την 17 Ιουλ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:9010090226/12-12-2017)
 (3) Εφοδιασµού – Μεταφορών Τσαουσίδη Βασίλειο του Γεωργίου, ΑΜ:71422, ΑΜΟ:12371, ΣΑ:149/001470/94 που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Γερµανία και ο οποίος από την 18 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:5910315282/12-12-2017)
 (4) Πυροβολικού Αναγνωστόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη, ΑΜ:71423, ΑΜΟ:13879, ΣΑ:134/003417/00 που γεννήθηκε το έτος 1979 στις Σέρρες και ο οποίος από την 17 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:6512866818/12-12-2017) β. Με το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τους παρακάτω Επιλοχίες:

 (1) Πεζικού Παπάζογλου Ευάγγελο του Ιωάννη,ΑΜΥ:20543, ΣΑ:140/000130/14 που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Καστοριά και ο οποίος από την 2 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1029711777/12-12-2017)
 (2) Πεζικού Λυστρίδη – Χατζή Ηλία του Νικόδηµου, ΑΜΥ:20570, ΣΑ:155/002237/13 που γεννήθηκε το έτος 1992 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος από την 30 Ιουν 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1213570452/12-12-2017)

2. Θέτουµε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία, λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν∆ 445/1974 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή τον ΕΜΘ Αρχιλοχία Πυροβολικού Κουτσούλη Νικόλαο του ∆ηµητρίου, ΑΜ:71424,ΑΜΟ:5435, ΣΑ:154/175597/88 που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Χολαργό Αττικής. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8176431796/12-12-2017) 

« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...