ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Δεν προσήλθε για Ορκωμοσία και Απολύθηκε Λοχίας ΕΠ ΟΠ του ΣΞ

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Απόλυση λόγω μη προσέλευσης για Ορκωμοσία Μονιμοποίησης   Επαγγελματία Οπλίτη του Στρατού Ξηράς με την συμπλήρωση επταετούς υπηρεσίας.