ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Η ΕΑΑΝ ζήτησε από το ΜΤΝ να δοθεί ένα μέρισμα ως ενίσχυση από από τα πλεονάσματα...Η απάντηση δείτε την...

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Δείτε την απάντηση του ΜΤΝ μετά την, Επιστολή / Πρόταση ΕΑΑΝ στο ΜΤΝ για οικονομική ενίσχυση!!!