ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Τζάκετ για το προσωπικό του ΣΞ & ΠΑ θα κατασκευαστούν στο 700ΣΕ

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Συµβάσεις 3ετούς ∆ιάρκειας, για την Προµήθεια Υφάσµατος Βαµβακερού Ποπλίνα Αδιάβροχου Φ/Π Νο 220 πλ. 1,50 για την Παραγωγή Επενδυτών Παραλλαγής (Τζάκετ) από το 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών του προσωπικού ΣΞ & ΠΑ.Δείτε την Σύμβαση: