ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Κύρωση πινάκων έκτακτων κρίσεων έτους 2017 Ανθυπασπιστών


Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.δ 445/74, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τους παρακάτω πίνακες έκτακτων κρίσεων έτους 2017, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, µε το πρακτικό υπ’ αριθµ. 4 από 25-10-2017, ως ακολούθως: α. Πίνακα «Προακτέων κατ’ εκλογή» Ανθυπασπιστών Τεχνών:

(1) Παράσχου Σωτήριου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04832
(2) Γκορόγια ∆ηµήτριου του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04989
(3) Βενέτη ∆ηµήτριου του Κωνσταντίνου Ψυκτικού Υ-04871

β. Πίνακα «Παραµένοντα στον αυτό βαθµό» Ανθυπασπιστού Τεχνών Ηλεκτρολόγου Σιδέρη Σταµάτιου του Ιωάννη (Υ-03877)

 γ. Πίνακα «∆ιατηρητέου» Ανθυπασπιστού Τεχνών Ηλεκτρολόγου Τσέρτου Φώτιου του Νικολάου (Υ-00897).

 δ. Πίνακα «Αποστρατευτέου» Ανθυπασπιστού Τεχνών Ηλεκτρολόγου Λιόλου Ανδρέα του Ιωάννη (Υ-03678). « PREV
NEXT »
Loading...