ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Έξι Πιλότους χάνει η Πολεμική Αεροπορία δήλωσαν Παραιτήσεις

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

«Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξκών»

Αποδεχόμαστε:
α. Τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:(1) Σμχου (Ι) Βότση Δημήτριου (15635)
(2) Σμχου (Ι) Παπαδημητρόπουλου Απόστολου (16889)
(3) Σμχου (Ι) Μαλαπάνη Νικόλαου (17531).

β. Τις αιτήσεις παραίτησης των παρακάτω Αξιωματικών:

(1) Ασμχου (Ι) Γρίβα Ευστράτιου (18785)
(2) Ασμχου (Ι) Βράκα Γεώργιου (18797)
(3) Επγου (Ι) Φωτόπουλου Κωνσταντίνου (60902).