ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ: Δείτε πως θα υπολογίσετε αν σας έκαναν ψαλίδι στα ποσά που σας επέστρεψαν από τα παρανόμως παρακρατηθέντα για την υγεία

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Πως θα δείτε αν έπεσε «ψαλίδι» στα ποσά που σας επέστρεψαν

Προσθέτετε τις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 που έχετε στην κύρια σύνταξη. Υπολογίστε κράτηση 4% από το 2012 ως 30/6/2015 και την κράτηση 6% από 1ης/7/2015 έως 30/6/2016.Για το Δημόσιο από 1ης/10/2013 (33 μήνες) και για τα άλλα Ταμεία (ΙΚΑ,ΔΕΚΟ, κ.λπ.) από το 2012, δηλαδή για 54 μήνες. Το ποσό που προκύπτει είναι η επιστροφή μικτά. Μετά το φόρο 20% είναι το καθαρό ποσό. 

Παράδειγμα συνταξιούχος ΙΚΑ έχει μειώσεις από τους τρεις νόμους 400 ευρώ. Για 42 μήνες είχε κρατήσεις 4% και για 12 μήνες είχε 6%. Η επιστροφή είναι 400Χ0,04=16Χ42=672 και 400Χ0,06=24Χ12=288. Συνολική επιστροφή 960 ευρώ μικτά (672+288) και 768 ευρώ καθαρά μετά το φόρο 20%. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...