ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Δείτε το Εορταστικό Ωράριο Στρατιωτικών Καταστημάτων (ΕΚΕΜΣ, ΠΟΝ, ΣΕΠΑ)

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Μία εξαιρετική δουλειά του http://staratalogia.blogspot.gr/ 

Δείτε παρακάτω τα ωράρια λειτουργίας Εορταστικής Περιόδου των στρατιωτικών καταστημάτων:


α) Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) - http://ekems.army.gr/

β) Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) - http://pon-hn.gr/

γ) Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) - https://www.haf.gr/2016/12/eortastiko-wrario-sepa-16-17/.