ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Σχετικά με την επιστροφή κράτησης υγειονομικής περίθαλψης στους συνταξιούχους-αποστράτους


Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Νικόλαος Ζαρκάδας

Τελευταία, στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις, σχετικές με την επιστροφή της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, ότι και πάλι τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δεν μας επιστρέψανε το συνολικό ποσόν των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων.

Στις γραμμές, που ακολουθούν, θα προσπαθήσω, χωρίς να είμαι ειδικός, να παρουσιάσω τι ακριβώς συνέβη.

Η διαδοχική πορεία της επιστροφής αυτής έχει δρομολογηθεί με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85Α΄} με τον όποιον ρυθμίστηκε, διευκρινίστηκε και καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, που ισχύει. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 44 προβλέπεται ότι «από 1-7-2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ...καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται ...αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ...και των ...{μειώσεων των νόμων}».

Στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017 {ΦΕΚ 178Α΄} καθορίστηκε ότι «ποσά που παρακρατήθηκαν για την μηνιαία εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων ...χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους».

Στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου αυτού εκδόθηκε η από 23.11.2017 εκτελεστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με αποτέλεσμα να γίνει η επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από 1.10.2013 μέχρι 30.6.2016, χωρίς να υπολογισθούν στα επιστρεφόμενα τα ποσά, που αναλογούσαν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.}Βέβαια, ο Συνήγορος του Πολίτη στο από 6.8.2013 πόρισμά του χαρακτηρίζει την Ε.Α.Σ. κράτηση δεδομένου ότι έχει μόνιμο χαρακτήρα και επιβάλλεται υπέρ κάποιου τρίτου, ήτοι του ΑΚΑΓΕ, υπολογίζει δε ότι στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης συμπεριλαμβάνονται οι κάθε μορφής κρατήσεις.

Συμπερασματικά καταδεικνύεται, ότι κατά την επιστροφή της διαφοράς της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης λήφθηκαν υπόψη και αφαιρέθηκαν τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις θεσμοθετημένες μειώσεις των συντάξεων, ενώ η Ε.Α.Σ. εξαιρέθηκε.

Η ειρωνεία είναι, ότι παρ’ ότι η Ε.Α.Σ. με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε αντισυνταγματική διατηρείται αφ’ ενός μεν να παρακρατείται από τις συντάξεις, αφ’ ετέρου δε να κρίνεται νόμιμη και να μην λαμβάνεται υπόψη στην επιστροφή της διαφοράς της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης.

Προσωπικά εγώ την γνώμη ότι δεν υφίσταται νομικόν έρεισμα για την διεκδίκηση υπό των ενδιαφερομένων συνταξιούχων του ποσού που αναλογεί στις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί της Ε.Α.Σ. από 1.10.2013 έως 30.6.2016.

Σχετικά στις συντάξεις χηρείας στην ίδια εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι «ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση, που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.»« PREV
NEXT »
Loading...