ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

«Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς»

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Γίνεται Αποδεκτή
1. Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ Λχια (ΠΖ) Κυριακοσιάν Δημήτριου του Κωνσταντίνου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01745513, ΣΑ:13449706 (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4011521104/28-11-17).Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
2. Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52,του Ν.4105/60.