ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Το ΥΠ. ΟΙΚ για μια ακόμα φορά αδίκησε τους αποστράτους.

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α.
Ακαδημίας 27Α, 10671 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 2103634377, Fax: 2103634391
WEB: http://sastya.gr E-mail: sas@sastya.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναδρομικά Περίθαλψης
Το ΥΠ. ΟΙΚ για μια ακόμα φορά αδίκησε – εξαπάτησε τους αποστράτους.Τη πρώτη φορά, με τον Ν.4307/14 ικανοποίησε τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε 2192/14, 2193/14… κατά 50%. Με νέες αποφάσεις 1125/15,1126/15… το Σ.τ.Ε αποφάσισε ότι ο Ν.4307/14 δεν είναι σύμφωνος με τη δικαιοσύνη και το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα παρά τις δεσμεύσεις του Αρμόδιου Υπουργού για αποκατάσταση («υπέγραψα τα κονδύλια της απόφασης του Σ.τ.Ε για αποκατάσταση για τους ε.ε και ε.α»). 

Τη δεύτερη φορά με τον Ν.4501/2017, ΦΕΚ 178/22-11-2017 Αρθρ. 2 εξαιρέθηκε από τους μνημονιακούς νόμους, (που προέβλεπαν μείωση των συντάξεων) ο Ν.3865/2010 με συνέπεια τα αναδρομικά περίθαλψης να μειωθούν περίπου στο 55%. Η εξαίρεση του Ν.3865/10 είναι αντίθετη προς το πνεύμα του Ν.4387/2016 ο οποίος αναγνώρισε το λανθασμένο τρόπο υπολογισμού της κράτησης περίθαλψης, κυρίως στους αποστράτους (μικτές συντάξεις άνω των 1.000,00€) των Ε.Δ και Σ.Α, αποκατέστησε την αδικία συμπεριλαμβάνοντας τον εν λόγω νόμο ως μνημονιακό. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ν.4507/17 είχε ως στόχο την μείωση των παράνομα παρακρατηθέντων αναδρομικών περίθαλψης. Άλλωστε διαπιστώθηκε, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, είχε κατατεθεί τροπολογία για την αποκατάσταση της αδικίας (να συμπεριληφθεί ο εν λόγω νόμος) και παραπέμφθηκε, επειδή αφορά συντάξεις, στο Υπουργείο Εργασίας για να εξεταστεί στο μέλλον, κατά δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. 

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...