ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

ΕΥΧΕΣ! Από την ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017
                           

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                             Αθανάσιος Μακράκης                          Παναγιώτης Σαρακατσάνης
                                   Υπλγός (ΠΒ)                                              Υπλγός(ΥΠ)   
                                    6947293370                                               6977566243