ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Μονιμοποίηση Επαγγελματιών Οπλιτών


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Μονιμοποιούμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2936/01 (ΦΕΚ 166/25-07-2001, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171/23-7-2002, τ.Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.416/205235/12-11-2001 (ΦΕΚ 1610/05-12-2001, τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ 2507/31-12-2007 τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτωβρίου 2017, πρακτικό συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών–Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., τους κατωτέρω Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), με ημερομηνία μονιμοποιήσεως την έναντι εκάστου αναφερομένη:...Διαβάστε τη σχετική απόφαση:
« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...