ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Προαγωγές Υπαξιωµατικών ΕΜΘ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 1. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, µε ηµεροµηνία προαγωγής την 08 ∆εκεµβρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 21/91 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά τον Κουτσούκο Στυλιανό του Στεφάνου (ΑΓΜ: Ο-01747):Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤHTA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΜ
1 ΘΑΛ ΖΟΥΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Ο-02281
2 ΕΣΧ ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο-02283
3 ΕΣΧ ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-02284
4 ΕΣΧ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-02289
5 ΕΣΧ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο-02286
6 ΕΣΧ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-02288 

2. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή τον Αρχικελευστή ΕΜΘ (ΘΑΛ) Μπουσπέπα Ελευθέριο (ΑΓΜ: Ο-02296), µε ηµεροµηνία προαγωγής την 14 ∆εκεµβρίου 2017, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 21/91 και του
άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη,µετά τον Καπετάνη Κωνσταντίνο του Χαράλαµπου (ΑΓΜ: Ο-02288).« PREV
NEXT »
Loading...