ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

ΠΟΕΣ: Οικονομική Μέριμνα Προσωπικού

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ : - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ                                              Αρ. Πρωτ. 732/2017     - κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΑ                           Αθήνα, 12 Δεκ 2017
ΚΟΙΝ : - ΠΟΕΣ
       - 700 ΣΕ


ΘΕΜΑ : Οικονομική Μέριμνα για το Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που Τοποθετήθηκε στo 700 ΣΕ

ΣΧΕΤ : α. Φ.411.3/ΕΠ.5505/Σ.1054/20 Ιουν 17/ΓΕΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
β. Φ.411/ΕΠ.5688/Σ.1090/27 Ιουν 17/ ΓΕΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1

1. Σύμφωνα με τα σχετικά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης, με προσωπικό όλων των Κλάδων, μετατέθηκαν από τον Ιούλιο του 2017 στο 700 ΣΕ, 27 Ανθστές - Υπαξκοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

2. Ωστόσο, όπως μας μεταφέρθηκε, οι σχετικές διαταγές τοποθέτησης των ανω-τέρω συναδέλφων δεν ανέγραφαν, προφανώς από αβλεψία, το φορέα που θα τους υποστηρίζει οικονομικά, με αποτέλεσμα, όσοι εκ των ανωτέρω δικαιούνται, να μην έχουν αποζημιωθεί για τα έξοδα μεταθέσεώς τους, αλλά ακόμη περαιτέρω, να μην μπορούν να αποζημιωθούν όλοι τους για τις υπηρεσίες που εκτελούν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και για τα νοσήλια που καταβάλλουν για τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. 3. Το 700 ΣΕ παρέπεμψε το θέμα αρμοδίως, πλην όμως ουδεμία λύση έχει εξευ-ρεθεί μέχρι και σήμερα (6 μήνες μετά) με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση, αλλά και σε έκδηλη ανησυχία ότι δεν θα λάβουν ούτε το ποσό που αναλογεί σε έκαστο εξ αυτών για τις ΗΕΕ, που με εντολή σας θα χορηγηθεί για τις μετακινήσεις του προσωπικού κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017.

4. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την άμεση επίλυση του προβλήμα-τος.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066