ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ! ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ.ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. 
Αθήνα 18 Δεκ.2017

" Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., επί θέματος που διαπιστώθηκε σχετικά με μη καταγραφή στο σύστημα της Τραπέζης Πειραιώς, των αποδείξεων αγορών από το Ε.Κ.Ε.Μ.Σ., που εξοφλήθηκαν με χρήση κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής), προκειμένου για το χτίσιμο του αφορολογήτου, τα παρακάτω :

α. Το Ε.Κ.Ε.Μ.Σ., αμέσως μετά την διαπίστωση του φαινομένου, προέβη σε ενδελεχή έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου συναλλαγών με POS.β. Ήρθε άμεσα σε επαφή με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, προκειμένου για την δική της ανάλογη διερεύνηση.

Μετά από τα παραπάνω, η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ διαβεβαίωσε ότι :
α. Όλες οι αγορές, που έχουν πραγματοποιήσει οι πελάτες από το Ε.Κ.Ε.Μ.Σ., μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής), είναι καταγεγραμμένες στο κεντρικό της σύστημα και δεν θα πρέπει να υφίσταται ανησυχία ότι κάποιες δεν θα συμμετέχουν στο χτίσιμο του αφορολόγητου του πελάτη, για την δήλωση εισοδημάτων του, για το έτος 2017. 
β. Ξεκίνησε ήδη τις ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος και θα μας ενημερώσει σύντομα για την επίλυσή του.".

Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος