ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Δείτε τους Πίνακες Απορριπτέων και Υπεραρίθμων Υποψηφίων ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων και Όπλων – Σωμάτων

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Κοινοποιούνται Πίνακες Απορριπτέων και Υπεραρίθμων Υποψηφίων ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων και Όπλων – Σωμάτων. Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους: