ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Νέα ενδιαφέρουσα καινοτομία του ΓΕΣ: Για πρώτη φορά συνεδρίαση Διοικητών Μονάδων

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, το 1ο Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων.

Η λειτουργία του Συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάσθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από το ΓΕΣ και υλοποιούνται από τους Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις οποίες έχουν συγκροτηθεί Συμβούλια Διοικητών Μονάδων σε επίπεδο Μειζόνων Επιχειρησιακών Διοικήσεων και Σχηματισμών.
Σκοπός των Συμβουλίων είναι η καταγραφή προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών των Διοικητών Μονάδων, που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και αξιοποίησης.

Η πρόθεση του ΓΕΣ με τη λειτουργία των Συμβουλίων Διοικητών Μονάδων είναι η αμεσότητα της επικοινωνίας των Διοικητών με την Ιεραρχία του ΓΕΣ και η προαγωγή της μεταξύ τους επικοινωνίας, σε επίπεδο Σχηματισμού.


Τελική επιθυμητή κατάσταση είναι η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας των Διοικητών με την Ιεραρχία, σε όλα τα επίπεδα, η αμεσότητα στην υποβολή προτάσεων και η ταχεία λήψη αποφάσεων, όπου και όταν απαιτείται, ώστε να διατηρηθεί στο ήδη εξαίρετο επίπεδο το ψυχικό σθένος, η υπερηφάνεια, το φρόνημα, η εξωστρέφεια και η στρατιωτική αγωγή του Στρατού Ξηράς.