ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

ΕΜΘ: Τι συμβαίνει με τον αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017


Σύμφωνα με τον Σύλλογο Απόστρατων ΕΜΘ ενα μήνα μετά την δημοσίευση του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί το όμοιο προεδρικό διάταγμα  το οποίο θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στους  στους εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία,με συνέπεια να αποστρατεύονται Εθελοντές Μακράς Θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή χωρίς να τους απονέμεται ο βαθμός  του Ανθυπολοχαγου σύμφωνα με τις διατάξης του σχετικού. Δείτε επιστολή τους προς το ΥΕΘΑ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...