ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Υπενθύμιση για υποβολή (μέχρι 29/12/17) τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος λόγω αναδρομικών ΣτΕ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ΕΔ-ΣΑ, που έλαβαν ποσά αναδρομικών από την απόφαση του ΣτΕ, κατά τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014, ότι πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ χειρόγραφες συμπληρωματικές δηλώσεις Ε1, μέχρι και την 29 Δεκεμβρίου 2017, που είναι η τελευταία εργάσιμη του έτους.

Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Για την διευκόλυνσή σας τυπώστε τις παρακάτω δηλώσεις (ΕΝΤΥΠΑ) και συμπληρώστε στους κωδικούς, από το εκκαθαριστικό σημείωμα ενός εκάστου, όπως παρακάτω:

α. Στον κωδικό 301 αναγράφουμε το καθαρό ποσό που εισπράξαμε.

β. Στον κωδικό 313 αναγράφουμε το φόρο που αναλογεί καιγ. Στον κωδικό 315 αναγράφουμε το φόρο που παρακρατήθηκε.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας προσωπικώς από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό.

ΕΝΤΥΠΑ:
pasapolice.blogspot.gr-http://staratalogia.blogspot.gr