ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Σύνθεση Δ.Σ. και Ε.Ε. ΣΑΣΥΔΑ για την τριετία 2018-2020

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : Σύνθεση Δ.Σ. και Ε.Ε. ΣΑΣΥΔΑ για την τριετία 2018-2020
Γνωρίζουμε ότι, μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του Συλλόγου της 2ας Δεκεμβρίου 2017, συγκροτήθηκαν σε Σώμα την 19η Δεκεμβρίου 2017, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, για την τριετία 2018-2020, με ημερομηνία ανάληψης την 1 Ιαν 2018, ως εξής :Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος  : Γεώργιος Ρούσσος-Ταξχος (Ο)ε.α.
Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Γκόγκου-Σχης (ΣΔΓ)ε.α. 
Γεν. Γραμματέας : Ηλίας Ντούβλης-Σγός (ΥΔΚ)ε.α. 
Ταμίας : Απόστολος Οικονόμου-Ασμχος (ΥΟΚ)ε.α
Κοσμήτορας : Κωνσταντίνος Λιοζίδης-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α
Μέλος  : Κωνσταντίνος Γουλιμής-Ασμχος (ΥΑΔ)ε.α. 
Μέλος  : Νικόλαος Ζερδές-Σγός (ΥΠΛ)ε.α. 
Μέλος  : Παναγιώτης Κοκμοτός-Επγός (ΥΑΔ)ε.α.
Μέλος  : Ιωάννης Λιάπης-Σγός (ΥΟΚ)ε.α.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος : Δημήτριος Κοντοβάς-Σμχος (ΥΟΚ)ε.α. 
Μέλος        : Βασίλειος Παπαβασιλείου-Σμχος (ΥΑΔ)ε.α.
Μέλος        : Αθανάσιος Παπαδημητρίου-Σγός (ΥΟΚ)ε.α.

Το Γραφείο Τύπου ΣΑΣΥΔΑ