ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Οι Δράσεις του Στρατού Ξηράς για το 2017 σε ένα καταπληκτικό Βίντεο!

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Αποχαιρετούμε το 2017, παρουσιάζοντας μέρος των δράσεών μας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

Αυτές αποτελούν μία αισιόδοξη εισαγωγή για το 2018, εντός του οποίου ο ΣΞ, θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα αποτροπής στο πλαίσιο της διακλαδικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στους τομείς της μέριμνας για το προσωπικό, της καινοτομίας και της κοινωνικής προσφοράς.