Δείτε ποιοι Αξιωματικοί μετατάσσονται στο Σώμα Έρευνας & Πληροφορικής του ΣΞ! - Enoplos

Breaking

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Δείτε ποιοι Αξιωματικοί μετατάσσονται στο Σώμα Έρευνας & Πληροφορικής του ΣΞ!


Μετατάσσουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4 και 8 παράγραφος 15 και 16 του ΠΔ 151/1997, από το Όπλο που ανήκουν, στο Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς, λόγω απόκτησης του καθοριζομένου από την προκήρυξη των εξετάσεων τίτλου σπουδών, τους παρακάτω Αξιωματικούς:

α. Ταγματάρχης Πεζικού Μότσιος Βασίλειος του Αναστασίου, (ΑΜ:55196)
β. Ταγματάρχης Πυροβολικού Κολόμβος Ιωάννης του Ηλία, (ΑΜ:55970)
γ. Ταγματάρχης Πεζικού Παυλόπουλος Δημήτριος του Παύλου, (ΑΜ:56705)
δ. Λοχαγός Ιππικού-Τεθωρακισμένων Πισλής Αθανάσιος του Ευσταθίου, (ΑΜ:59314)

Εντάσσουμε, στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5, του υπ’ αριθμό 151/1997 Προεδρικού Διατάγματος τους παρακάτω Αξιωματικούς:

α. Ταγματάρχης Πεζικού Μότσιος Βασίλειος του Αναστασίου, (ΑΜ:55196)
β. Ταγματάρχης Πυροβολικού Κολόμβος Ιωάννης του Ηλία, (ΑΜ:55970)
γ. Ταγματάρχης Πεζικού Παυλόπουλος Δημήτριος του Παύλου, (ΑΜ:56705)
δ. Λοχαγός Ιππικού-Τεθωρακισμένων Πισλής Αθανάσιος του Ευσταθίου, (ΑΜ:59314)