ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Ντροπή... Προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε οικογένειες μετατεθειμένων Στελεχών..

07 Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΠΟΜΕΝΣ, η οποία απέστειλε και σχετικό έγγραφο στη Βουλή έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, σε οικογένειες μετατεθειμένων Στελεχών, οι οποίοι ενώ είχαν κάνει ενδικοφανή προσφυγή και η απάντηση έπρεπε να έρθει εντός 15 ημερών βάση του Νόμου, τους απάντησαν μετά απο δύο μήνες, με αποτέλεσμα ενώ είχαν αρχίσει τα σχολεία, να λάβουν άμεσα Φύλλο Πορείας Μετάθεσης, με συνέπεια να διαταραχθεί ο οικογενειακός βίος των Στελεχών αυτών.

Δείτε το έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ:

 ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις  εν ενεργεία Στρατιωτικών έτους 2017               Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, 

                1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης του με αριθμό πρωτοκόλλου 59 εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, που μας γνωστοποίησε το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά τις μεταθέσεις του έτους 2017, σε προσωπικό του Στρατού Ξηράς.  
                2. Συγκεκριμένα  συνάδελφοι που υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή κατά της μετάθεσής τους τον Ιούλιο 2017, δεν έλαβαν την προβλεπόμενη απάντηση εντός των προβλεπόμενων από τον Νόμο 3883/2010 χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών,  αλλά με καθυστέρηση που ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις  τους δύο  μήνες. 
                3. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει η σχολική περίοδος, να εκδοθούν οι διαταγές μεταθέσεων με χορήγηση φύλλων πορείας άμεσης εκτέλεσης, να διαταραχθεί ο οικογενειακός βίος και να υποστούν χωρισμό οι οικογένειες συναδέλφων που λόγω της 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  
Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  
Email: info@pomens.gr  

Αρ. Πρωτ:  63/2017 

Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2017 
καθυστέρησης κοινοποίησης της απάντησης επί των προσφυγών τους, δεν μπόρεσαν να τους ακολουθήσουν, στην νέα τοποθέτησή τους.  

             Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, 
             Παρακαλούμε για τις δέουσες ενέργειές σας, ώστε να ληφθεί μέριμνα για τις οικογένειες αυτές των συναδέλφων αλλά και να μην επαναληφθεί στο μέλλον το θέμα αυτό, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους. 
                                                                    Μετά τιμής 

          Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  

              Ο                                                                                                   Ο 
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                       Λγος (ΠΖ
Loading...