ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Ετήσιες Μεταθέσεις & Ενδικοφανής Προσφυγές (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Νικολόπουλος Ιωάννου Νικόλαος με ερώτηση του στη Βουλή εκφράζει την διαμαρτυρία του για τις καθυστερήσεις στις μεταθέσεις σε προσωπικό του Στρατού Ξηράς καθώς όσοι είχαν υποβάλει προσφυγή κατά της μετάθεσής τους το 2017 δεν έχουν λάβει ακόμα απάντηση από τον προβλεπόμενο νόμο εντός του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών με συνέπεια να διαταραχθεί ο οικογενειακός βίος των ανθρώπων αυτών που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τη νέα τοποθέτησή τους και αιτείται την επίλυση του θέματος. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...