ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) όλα τα ονόματα!

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του ΝΔ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του ΠΔ 21/91, στο βαθμό του ΕΜΘ Αρχιλοχία τους παρακάτω ΕΜΘ Επιλοχίες, από την 21-11-2017, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:


http://staratalogia.blogspot.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...