ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Δείτε ποιοι Υποψήφιοι για ΟΒΑ παραπέμπονται για υγειονομικές εξετάσεις όλα τα ονόματα και ημερομηνίες ( Β΄ΔΙΑΤΑΓΗ)

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Π Α Ρ Α Π Ε Μ Π Ο Υ Μ Ε Στις Επιτροπές Απαλλαγών των παραρτηµάτων «Α» έως «ΙΓ» τους έφεδρους υποψήφιους Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως, για εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας. Οι παραπεµπόµενοι έφεδροι είναι υποχρεωµένοι να παρουσιασθούν στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών µέχρι και την 23 Νοεµβρίου 2017, έχοντας µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. parartimab by enoplos.com on Scribd ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...