ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Προαγωγές Αξιωματικών ΠΝ όλα τα ονόματα!

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Προάγουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 (παραγρ.3 και 4) του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:


 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...