ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Προαγωγές Πλωταρχών & Αντιπλοιάρχων του Πολεµικού Ναυτικού!


Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 (παραγρ. 1) του ν.3883/10, τους παρακάτω πίνακες οφειλόµενων τακτικών κρίσεων Πλωταρχών έτους 2017-18, «Προακτέων κατ’ εκλογή», που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 6 από 28-07-2017, της 6ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως: Προάγουµε στο βαθµό του Πλοιάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 (παράγρ. 4β) του ν.2439/1996, τις παρακάτω Αντιπλοιάρχους Υγειονοµικού/Νοσηλευτικής οι οποίες κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), σε τακτική κρίση έτους 2017-18, ως «Προακτέες κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την απόφασή υπ’ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017, της προαγωγής τους λογιζοµένης την 16-10-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωµατικού και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/ Νοσηλευτικής του Πολεµικού Ναυτικούµετά την Πλοίαρχο Αναστοπούλου Κωνσταντίνα του Χαράλαµπου (ΑΜ-ΥΝ-131): « PREV
NEXT »
Loading...