ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Συγχαρητήρια δείτε τους νέους Ανθυπολοχαγούς Ιατρούς- Φαρμακοποιούς & Οικονομολόγους του ΣΞ!

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Ονοµάζουµε µονίµους Ανθυπολοχαγούς Υγειονοµικού Ιατρών, Υγειονοµικού Οδοντιάτρων, Υγειονοµικού Κτηνιάτρων, Υγειονοµικού Φαρµακοποιών, Υγειονοµικού Ψυχολόγων και Οικονοµικού τους παρακάτω µαθητές, που αποφοίτησαν ευδοκίµως από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων, έλαβαν πτυχίο κατά την A΄ εξεταστική περίοδο του Ακαδηµαϊκού Έτους 2016-2017 και περιλαµβάνονται στους από 12-09-2017 κυρωµένους πίνακες επιτυχίας: 
 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...