ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Προαγωγές Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού όλα τα ονόματα!

08 Νοεμβρίου 2017

Προάγουµε στο βαθµό του Αντιπλοιάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 (παράγρ.3) του ν.3883/10, τους παρακάτω Πλωτάρχες του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017 της 1ης συνεδρίασης του, ως ακολούθως: 


Προάγουµε στον βαθµό του Πλωτάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5, 16 (παράγρ.12) και 20 (παράγρ. 4β) του ν.2439/96, τους παρακάτω Υποπλοιάρχους Ειδικοτήτων του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή» στις τακτικές κρίσεις έτους 2017-18, από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού,σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 1 από 10-04-2017 της 1ης συνεδρίασής του: Loading...