ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Τακτικές Κρίσεις ΕΠΟΠ 2017-2018

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

1. Την ανάκληση της (ε) σχετικής απόφασης και του Πίνακα Κρίσεων ΕΠ.ΟΠ που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Κοινών Σωμάτων κατά το μέρος που αυτά αφορούν στον...Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική απόφαση:

http://staratalogia.blogspot.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...