ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eκπαίδευση στις Σχολές Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο των δράσεων για την παρουσίαση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού από τον Διοικητή της Σχολής Τεθωρακισμένων, Συνταγματάρχη (ΤΘ) Ανδρέα Σίμο, η παρουσίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται στη Σχολή Τεθωρακισμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η Σχολή Τεθωρακισμένων έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρονται στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών για να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι απολύτως ικανοποιητικά και ενημερώθηκαν επί αυτών οι Διοικήσεις όλων των Σχολών Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ενθαρρύνει την καινοτομία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του Στρατού Ξηράς. Ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι νέες αντιλήψεις αποτελούν βασικό πυλώνα της δυναμικής που θα επιτρέψει τη μετεξέλιξη του Στρατού μας, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.