ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Τι άλλο κερδίζουν οι ΕΜΘ με τον Αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων!

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Με το νέο νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ που έδωσε στους Εθελοντές Μακράς Θητείας τον αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων κερδήθηκαν γι αυτή την κατηγορία των Στελεχών και τα παρακάτω:

1. Ανοίγει ο δρόμος να κινηθούν στο μέλλων δικαστικά ώστε να διεκδικήσουν την ίδια σταδιοδρομική εξέλιξη με τους Εθελοντές του Νόμου 445/1974 & 705/1977.2. Μεγαλύτερο εφάπαξ, σύνταξη και μέρισμα λόγω μεγαλύτερου βαθμού που θα κατέχουν με την αποστρατεία τους.

3. Ηθικά από το γεγονός ότι θα δικαιούνται και αυτοί Ξίφος όπως και οι υπόλοιποι Αξιωματικοί εκ ΑΣΣΥ και Εθελοντών.

4. Θα πρέπει πλέον κανονικά να έχουν στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών ίση αντιμετώπιση με τους απόστρατους από ΑΣΣΥ και Εθελοντές επειδή είναι πλέον Αξιωματικοί.