ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Αποστρατείες Υπαξιωματικών Σ.Ξ.

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ΝΔ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΠΔ 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:...Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:staratalogia.blogspot.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...